I Din hemförsäkring finns hos de flesta försäkringsbolag ett rättsskyddsmoment 
som innebär att försäkringsbolaget i vissa slag av ärenden täcker uppkomna
advokatkostnader efter avdrag för självriskkostnad. Inför påbörjande av ärende
hos oss är vi behjälpliga med att undersöka möjligheterna att utnyttja
rättsskyddsmomentet.