Advokats arvode beräknas vanligvis efter i ärendet nedlagd tid. I vissa ärenden finns möjligheter att erhålla
Rättshjälp från staten, på så sätt att Du svarar endast för viss del av advokatkostnaden, sk rättshjälpsavgift.
Avgiften är beroende av Din ekonomiska situation vid ansökan. Vi hjälper Dig att ansöka om rättshjälp.