Advokaterna Marianne Jargenius och Gunnar Heimklo var tidigare verksamma i Advokatfirman Lennar Fogel. Sedan slutet av 1980-talet bedriver vi verksamhet egen regi i nuvarande lokaler.

Verksamhetsområden
 

-  Vårdnads- och umgängesärenden
-  Arvsrätt
-  Bodelningsärenden
-  Försvararuppdrag
-  Uppdrag som målsägandebiträde
-  Uppdrag som särskild företrädare för barn
-  Socialrätt (uppdrag som offentligt biträde i LVM och LVU)
-  Utlänningsärenden