Marianne Jargenius avlade sin jur kand examen vid Stockholms Universitet.
Efter några års arbete vid Kriminalvårdsstyrelsens verkställighetssektion och
kortare vikariat vid Västra Allmänna advokatbyrån i Stockholm, anställdes hon
som biträdande hos Advokatfirman Lennart Fogel. Marianne Jargenius antogs
som ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1981. Hon öppnade egen
advokatfirma 1987. Marianne Jargenius var under många år sekreterare i
Familjerättskollegiet i Stockholm. Hon är styrelseledamot i Stockholms
Zontaklubb IV och i bostadsförening i Stockholm. 


 
 
Gunnar Heimklo avlade sin jur kand examen vis Stockholms Universitet. 
Notarietjänstgöring fullgjordes därefter vid Länsrätten i Stockholms län.
Därefter arbetade han som biträdande jurist bla. vid Advokatfirman Lennart Fogel.
Han antogs som ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1988. Sedan
många har Gunnar Heimklo varit styrelseledamot i Sundbybergs Tennisklubb.